Medzinarodna Vystava Psov-East Cup 2010-CACIB East Winner 2010

International Dog Show Presov Slovensko 19-21.II.2010
Sedzia:


Karta oceny psaNational Show CAC "KAUNO ZIEMA 2010"

National Show CAC ,Kaunas 23-24.I.2010
Sedzia: Vytautas Baranauskas

Karta oceny psa